sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms.Thùy
Hotline - 0941 320 007

Chia sẻ lên:
Giấy cắt rập

Giấy cắt rập

Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Sử dụng loại giấy carton có độ cứng cao của Việt Nam để phục vụ cắt rập tay. 

Tên Giấy                         : Giấy carton
Lọai Giấy                        : Giấy rập xám, rập vàng
Định Lượng Giấy            : 350-400 g/m2

Khổ Cuộn                        : 120-130 cm

Trọng lượng/Cuộn          : 40-45kg/Cuộn hoặc cuộn lớn 600-800kg 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập vi tính
Giấy cắt rập
Giấy cắt rập